photon so srdcom

Robot Photon

Interdisciplinárny robot Photon bol navrhnutý tak, aby s ním mohli pracovať mladší aj starší žiaci. Učitelia môžu využiť špeciálne pripravené výukové scenáre, alebo vytvárať svoje vlastné materiály na vyučovanie všetkého, od humanitných predmetov a vedy, až po vyučovanie základného, alebo pokročilého programovania.

Photon má prepracovanú metodiku a nevyžaduje žiadnu predchádzajúca skúsenosť s programovaním. Je pripravený na použitie okamžite po vybratí z krabice.

Robot Photon je univerzálny didaktický nástroj, ktorý je možné programovať s ľubovoľným zariadením vo vašej škole – tablet, mobil, alebo počítač. Je to obľúbená pomôcka pre rozvoj informatického myslenia a digitálnej kompetencie.

robot Photon ako na to

Ako to funguje?

Otvorte výukové scenáre, stiahnite si aplikáciu, pripojte robota a dobrodružstvo môže začať.

Prvá výzva, prvý úsmev!

Je veľmi dôležité, aby zlé skúsenosti neodradili používateľa hneď na začiatku. Preto v spoločnosti Photon veríme, že je veľmi dôležité, aby aplikácie, ktoré sú prvým kontaktom dieťaťa s novou technológiou, boli užívateľsky prívetivé. Každá časť aplikácie bola navrhnutá pre deti rôzneho veku a prispôsobená ich schopnostiam a vnímaniu.

jednym prstom

Programovanie jedným prstom

Najmenšie deti môžu začať svoje programátorské dobrodružstvo veľmi jednoduchým spôsobom. V rozhraní Photon Draw majú možnosť programovať Photona kreslením cestičky na obrazovke použitím prstu. Na vybraných miestach na ceste je možné určiť, ako sa má robot správať. Táto metóda programovania učí, plánuje a rozvíja priestorovú orientáciu spolu s ďalšími zručnosťami.

krok za krokom

Programovanie krok za krokom

Dieťa na vytváranie programu používa obrázkové symboly. Tieto symboly vytvárajú súbor pokynov, ktoré by mal robot nasledovať. Rozhranie Photon Badge rozvíja priestorovú predstavivosť. Deti sa učia plánovať a predvídať následné udalosti. Zaoberajú sa tiež algoritmami, funkciami, opakujúcimi sa aktivitami a neposlednom rade detekciou chýb v programátorskom kóde.

photon blocks

Blokové programovanie

Rozhranie Photon Blocks je pre deti, ktoré sú schopné čítať. V tejto fáze vytvárajú komplexné programy a konfigurujú sekvencie použitím farebných blokov s inštrukciami. Deti rozvíjajú svoje analytické schopnosti a učia sa, ako navrhovať komplexné sekvencie pomocou senzorov robota. Rozvíjajú schopnosti detekcie chýb a optimalizácie napísaných programov.

photon code

Bloky Photon Code

Photon Code vovádza deti do sveta skutočného programovania. Pracovné prostredie je v angličtine a napodobňuje klasický kód v konzole. Deti využívajú pripravené bloky textu na vytváranie programov. V tomto rozhraní deti rozvíjajú svoje porozumenie štruktúre a syntaxi programátorského kódu, viac rozvinutým algoritmom a programovaniu s využitím senzorov.

Ďalšie možnosti s USB vysielačom do PC

Photon magic bridge

Photon Magic Bridge + USB vysielač Magic Dongle

Photon Magic Bridge je aplikácia, ktorá spolu s Photon Magic Dongle (USB vysielač) umožňuje pripojiť k počítaču až 8 robotov súčasne! Obsahuje všetky naše aplikácie na ovládanie robota na jednom mieste. Zároveň ponúka prístup do úplne nového zoznamu komerčných aplikácií ako Scratch, MakeCode a programovania v jazykoch JavaScript či Python.

Kontaktný formulár