O nás

v kontakte so vzdelávaním
od roku 2013

Sme firma, ktorá čerpá z 25-ročných skúseností v oblasti obchodu.
V posledných rokoch sa naplno angažujeme v oblasti vzdelávania.

Vďaka dlhotrvajúcemu každodennému osobnému kontaktu so školami si uvedomujeme, že v súčasnej dobe je veľmi dôležité u žiakov rozvíjať tzv. novú gramotnosť presahujúcu čítanie a písanie. Podľa výskumov deti najlepšie absorbujú vedomosti vtedy, keď si ani neuvedomujú, že sa učia. Zapájanie emócií je najlepšou metódou ako dosiahnuť, aby si žiaci vyučovacie hodiny zapamätali na dlhý čas. Implementáciou nevšedných a precízne vybraných pomôcok do vyučovacieho procesu je možné jednoducho zabezpečiť, aby vyučovacie hodiny neboli nudné a dosiahnuť, aby boli hravé a pútavé pre všetky deti.

„Čo zažijem, to si zapamätám.”

Peter Zrník - obchodný riaditeľ spoločnosti

Poslanie

Skvalitňovať vzdelávanie, vyučovanie robiť viac atraktívne a pripravovať žiakov na výzvy moderného sveta.

Vízia

Precízne vyberať produkty, ktoré sú vo svojej oblasti výnimočné a prinášať na trh niečo inovatívne.

Hodnoty