Produkty

mTINY robot s fix

Makeblock mTINY

Edukačný robot mTiny je určený pre deti od 4 rokov.

Je ideálnym nástrojom na prvé oboznámenie sa dieťaťa s programovaním, bez nutnosti použitia mobilného zariadenia,
PC alebo iného displeja.

Ovládanie je zabezpečené cez rozpoznávanie pokynov na špeciálne vytvorených kódovacích kartách a skladacích interaktívnych mapách sveta.

Funtronic interaktívna podlaha

Interaktívna podlaha Funtronic je kompaktný integrovaný systém, ktorý obsahuje projektor, počítač a snímač pohybu. Zariadenie je možné použiť v akejkoľvek miestnosti s premietaním na podlahu alebo na stôl.

Dôkladne nadizajnované hry vytvorené v spolupráci s učiteľmi a psychológmi sú skvelým edukačno-revalidačno-rehabilitačným prostriedkom na vyučovanie hernej kreativite, nezávislosti a spolupráci. Používanie interaktívnej podlahy Funtronic povzbudzuje k tomu, aby používatelia jednali samostatne a prekonávali výzvy rôznej obtiažnosti.

interaktívna podlaha funtronic schéma
robot photon

Robot PHOTON

Photon u žiakov prebúdza zvedavosť a motivuje ich ku učeniu sa novým technológiám. Hodiny s Photonom pomáhajú učiteľom vytvárať edukačné situácie vedúce k zvyšovaniu záujmu o programovanie a rozvíjanie medzipredmetových vzťahov.

Používanie Photona počas vyučovania učí deti ako pracovať v skupine, povzbudzuje ich zvedavosť a zapája emócie. Učenie hrou je zábava. Deti najlepšie absorbujú vedomosti vtedy, keď si ani neuvedomujú, že sa učia.

Photon nevyžaduje žiadnu konfiguráciu a môže ho bez prípravy používať akýkoľvek učiteľ. Základné funkcie nevyžadujú technické vzdelanie a obsluha robota je jednoduchá a intuitívna.

SKRIWARE 3D tlačiareň
a STEAM laboratórium

Pripravte žiakov na výzvy moderného sveta.

Ekosystém SKRIWARE ponúka moderné nástroje, materiály a učebné pomôcky v súlade so základným vzdelávacím programom 8 vyučovacích predmetov. Vďaka premyslenej implementácii zavedenie SkriLabu vo vašej škole premení učenie na skutočné dobrodružstvo a radosť pre deti aj učiteľov.

S naším vzdelávacím riešením sa žiaci pripravujú na pracovný trh 21. storočia. 

SKRIWARE skrilab